Rectora:

Dra. Margarita Arboix, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona / Phd. Margarita Arboix, Rector of the Universitat Autònoma de Barcelona

Decano:

Dr. Diego Prior, Decano de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona / Phd. Diego Prior, Dean of the School of Economics and Business of the Universitat Autònoma de Barcelona.

Vicerrector:

Dr. Carles Gispert, Vicerrector de Economía y de Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona / Phd. Carles Gispert, Vicerector of Economics and Campus of the Universitat Autònoma de Barcelona.

Presidente del Consejo Social:

Señor Don Gabriel Masfurroll, Presidente del Consejo Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. / Mr. Gabriel Masfurroll, President of the Social Council of the Universitat Autònoma de Barcelona